Telefon alarmowy
telefon
998

Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach

 
Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach
W ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została zrealizowana inwestycja pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach” w ramach II konkursu programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

Zakres prac:
- ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów) o powierzchni: 2377 m2,
- wymiana okien o powierzchni: 94 m2,
- wymiana drzwi o powierzchni: 137 m2,
- modernizację instalacji co: 2 szt.,
- modernizacja na źródła ciepła inne, niż opalane biomasą i biogazem o wyższej sprawności - montaż kotła gazowego o mocy o mocy 0,03 MWt,
- budowa/modernizacja instalacji systemu wentylacji mechanicznej - 3 szt.,
- montaż kolektorów słonecznych o powierzchni: 38,4 m2 o mocy 0,02 MWt,
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego: 717 szt. punktów świetlnych i mocy łącznej 0,015 MWe.

Wartość inwestycji: 1 708 195,10

Finansowanie:
1 701 995,10 NFOŚiGW
6 200,00 KP PSP Myślenice
 
Starostwo Powiatowe Myślenice Urząd Miasta i Gminy Myślenice Urząd Miasta i Gminy Sułkowice Urząd Miasta i Gminy Dobczyce Urząd Gminy Lubień Urząd Gminy Pcim Urząd Gminy Raciechowice Urząd Gminy Siepraw Urząd Gminy Tokarnia Urząd Gminy Wiśniowa