Telefon alarmowy
telefon
998

Pliki do pobrania

 

Komunikaty wiązane z epidemią Koronawirusa:
- komunikat 1 (mp3)
- komunikat 2 (mp3)

Dokumentacja KDR zgodna z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2017r. poz. 1319):


- Karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy
- Potwierdzenie przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym
- Meldunek o wypadku lekkim ratownika
- Meldunek o wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych ratowników
- Potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym
- Karta dekontaminacyjna osoby poszkodowanej
- Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym
- Decyzja Kierującego Działaniem Ratowniczym
- Meldunek o wypadku/kolizji pojazdu
- Pokwitowanie przejęcia mienia w użytkowanie
- Pokwitowanie zwrotu mienia
- Informacja o działaniach ratowniczych przeprowadzonych przez oddział/pododdział COO/WOO
- Dyspozycja usunięcia pojazdu

STOP Pożarom traw
Załączniki:

Plakat nr 1: Plakat pt. „Polska”
Plakat nr 2: Plakat pt. „Środowisko”
Plakat nr 3: Plakat pt. „Życie”
Plakat nr 4: Plakat pt. „Pożar”
Ulotka nr 1: Ulotka pt. „Polska”
Ulotka nr 2: Ulotka pt. „Środowisko”
Ulotka nr 3: Ulotka pt. „Życie”
Ulotka nr 4: Ulotka pt. „Pożar”
Broszura kampanii „Stop Pożarom Traw”

Rady strażaka dla mądrego przedszkolaka

 


Logotypy


Logo PSP
Logo OSP


Informacje dla powodzian:


Informacja o chorobach zakaźnych(plik PDF)
Informacja o wodzie do spożycia (plik PDF)
Informacja o żywności (plik PDF)
Postępowanie sanitarne z pomieszczeniem i przedmiotami użytku po powodzi (plik PDF)


Wykaz firm i zasady postępowania z szerszeniami oraz innymi owadami:


Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonoskrzydłych - (Plik PDF)

Wykaz firm zajmujących się usuwaniem rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych - (Plik MS Word)


Ptasia grypa:


Chcesz się ustrzec ptasiej grypy? - (Plik MS Word)
Wytyczne głównego lekarza weterynarii dla chodowców drobiu - (Plik MS Word)

Dla dzieci:


Prezentacja dla dzieci - (Plik MS Power Point 0,3 MB)
Samochody strażackie do sklejenia - (Plik spakowany zip )
Malowanki - (Plik spakowany zip)
Plany lekcji dla dzieci do szkół z poradami - (Plik spakowany zip)
Strażacki plan lekcji


Zgłoszenie obiektu do odbioru:


Formularz zgłoszeniowy


Wydanie zaświadczenia o zdarzeniu


Wniosek
 
Starostwo Powiatowe Myślenice Urząd Miasta i Gminy Myślenice Urząd Miasta i Gminy Sułkowice Urząd Miasta i Gminy Dobczyce Urząd Gminy Lubień Urząd Gminy Pcim Urząd Gminy Raciechowice Urząd Gminy Siepraw Urząd Gminy Tokarnia Urząd Gminy Wiśniowa