Telefon alarmowy
telefon
998

Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych

 
Kierownik sekcji ds. organizacyjno - kadrowych
st. kpt. Agnieszka Siepak
T: 12 3734118

Zadania Sekcji ds. organizacyjno- kadrowych:
 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 4. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 5. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami           i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 7. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego
 8. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 9. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
 10. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 11. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 12. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
 13. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
 14. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 15. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
 16. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 17. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 18. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 19. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 20. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 21. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 22. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej;
 23. zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy Powiatowej.

Regulamin organizacyjny KP PSP Myślenice 2014
Zmiany regulaminu organizacyjnego KP PSP Myślenice 2014
 
Starostwo Powiatowe Myślenice Urząd Miasta i Gminy Myślenice Urząd Miasta i Gminy Sułkowice Urząd Miasta i Gminy Dobczyce Urząd Gminy Lubień Urząd Gminy Pcim Urząd Gminy Raciechowice Urząd Gminy Siepraw Urząd Gminy Tokarnia Urząd Gminy Wiśniowa