Telefon alarmowy
telefon
998

Komenda

 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Myślenice
32-400 Myślenice, ul. Przemysłowa 9

e-mail: kppspmyslenice@straz.krakow.pl

Sekretariat
T: 12 37 34 120
F: 12 37 34 106

Przyjmowanie Interesantów w sprawach skarg i wniosków
Komendant Powiatowy PSP w Myślenicach przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 - 16.00 w pokoju nr 10 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach za uprzednim zgłoszeniem pisemnym, telefonicznym lub osobistym.

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego
tel. całodobowy /centrala/: 12 37 34 100
tel. całodobowy: 12 37 34 126
tel/fax. całodobowy: 12 37 34 107, 12 2744331

JRG Myślenice

Charaterystyka i zagrożenia występujące na terenie powiatu

OBSZAR: 673,33 km2,
LUDNOŚĆ: 125,020 tyś.
GĘSTOŚĆ ZALUDNIENA: 186 osób na km2,
CHARAKTER: rolniczo-przemysłowy.

Powiat myślenicki

Na terenie Powiatu Myślenice funkcjonuje jedna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z siedzibą w Myślenicach, która powołana została w dniu 1.07.1992 r. na bazie istniejącej Zawodowej Straży Pożarnej.

Obszarem chronionym przez JRG Myślenice jest teren 9-ciu gmin tj. 3 miasta i gminy: Myślenice, Sułkowice, Dobczyce oraz 6 gmin: Lubień, Tokarnia, Pcim, Siepraw, Wiśniowa, Raciechowice.

Zagrożenia występujące na terenie powiatu.

1) Komunikacyjne - do głównych dróg komunikacyjnych przebiegających przez teren powiatu należą:
• drogi krajowe: nr 7 Kraków – Chyżne, nr 52 Kraków – Bielsko Biała, nr 28 Wadowice – Skomielna Biała – Limanowa,
• drogi wojewódzkie: droga nr 964 Dziekanowice – Wieliczka, nr 968 Lubień – Mszana Dolna, nr 955 Jawornik – Biertowice, 956 Biertowice – Sucha Beskidzka, 967 Myślenice – Bochnia, nr 964 Wiśniowa – Dobczyce.
 
2) Chemiczno-ekologiczne - górny odcinek rzeki Raby wraz ze zbiornikiem wody pitnej w Dobczycach (powierzchnia zbiornika 10,65 km2, pojemność 125 mln m3), stacja uzdatniania wody w Myślenicach i Dobczycach, przewozy materiałów niebezpiecznych drogą przebiegającą wzdłuż rzeki Raby oraz cieków wodnych wpływających do rzeki Raby i zbiornika wody pitnej w Dobczycach. Zakłady pracy, w których składuje się i wykorzystuje do celów produkcyjnych toksyczne środki przemysłowe (TSP):, Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Spyrka” w Pcimiu (kwas mrówkowy- 1 t, kwas siarkowy- 1 t, siarczan amonu - 2,5 t), Zakład Uzdatniania Wody „Raba” w Dobczycach (chlor ciekły 3 t), Zakład „Elektra” Cynkowanie Ogniowe w Osieczanach (kwas solny 4t), Zakład Produkcyjny „Unifam" w Skomielnej Białej (siarczek cynku 2t, siarczek żelaza 2t, żywica fenolowa 25t), Spółka „Wido Profil” w Myślenicach (kwas azotowy [stężenia 10%] 2t), Przedsiębiorstwo Pszczelarsko- Farmaceutyczne „Apipol- Farma” w Myślenicach (etanol 1,5t).
 
3) Pożarowe - kompleksy leśne Nadleśnictwa Myślenice zaliczone do III kategorii zagrożenia pożarowego, obszary leśne zajmują powierzchnię 240,28 km2 co stanowi 35,69% powiatu, lasy państwowe stanowią 6 tyś. ha, lasy prywatne ponad 17 tyś. ha, lasy gminne 710 ha. Zakłady pracy, w których przetwarza się i składuje duże ilości materiałów pożarowo-niebezpiecznych: Zakłady Kablowe Telefonika S.A w Myślenicach, Elektroplast w Stróży, Zakład Produkcyjny Vistula Group S.A. w Myślenicach, Fabryka Narzędzi Kuźnia w Sułkowicach, Eug-Mark w Pcimiu, Zakład produkcyjny Juco w Sułkowicach. Obiekty, w których przebywa większa ilość osób: Szpital Powiatowy w Myślenicach, Dom Pomocy Społecznej w Trzemeśni, Pcimiu i Harbutowicach, Dom Seniora „Na Wzgórzu” w Głogoczowie, Centrum Seniora „Droginia”.

4) Wysokościowe
- Kolejka Linowa na Górę Chełm w Myślenicach (krzesełkowa- o długości 2006 m);
- Wyciąg Narciarski na Górę Chełm w Myślenicach- krzesełkowy cztero-osobowy o długości 770m.
- Wyciąg Narciarski „Szklana góra” w Harbutowicach - krzesełkowy cztero-osobowy o długości 800m.

5) Powodziowe - największe zagrożenie powodziowe stwarzają następujące rzeki: Raba - okolice: Pcim – Łuczany aż do Stróży, Myślenice – Zarabie, Osieczany (w przypadku zagrożenia należy ewakuować ok. 1000 osób z ok. 330 obiektów); Krzczonówka - lewy brzeg rzeki w Krzczonowie (w przypadku zagrożenia należy ewakuować ok. 30 osób z ok. 15 obiektów); Trzebunia - Stróża, Trzebunia (w przypadku zagrożenia należy ewakuować ok. 40 osób z ok. 18 obiektów); Głogoczówka - Krzyszkowice, Głogoczów (nieopodal zakopianki, w przypadku zagrożenia należy ewakuować ok. 65 osób z ok. 26 obiektów); Krzyworzeka - Czasław, Stadniki (w przypadku zagrożenia ewakuować ok. 21 osób z ok. 9 obiektów); Lubieńska - Lubień, Tenczyn (w przypadku zagrożenia należy ewakuować ok.120 osób z ok. 42 obiektów).
 
Starostwo Powiatowe Myślenice Urząd Miasta i Gminy Myślenice Urząd Miasta i Gminy Sułkowice Urząd Miasta i Gminy Dobczyce Urząd Gminy Lubień Urząd Gminy Pcim Urząd Gminy Raciechowice Urząd Gminy Siepraw Urząd Gminy Tokarnia Urząd Gminy Wiśniowa