Telefon alarmowy
telefon
998

Archiwum

 

2018.11.14 Spotkanie -"Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"

W dniu 14 listopada 2018 roku w siedzibie tut. Komendy zostało zoorganizowane spotkanie, na które zaproszono przedstawicieli administracji budynków wielorodzinnych , przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myślenicach. Spotkanie  miało na celu propagowanie ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz podniesienie świadomości zarządców oraz mieszkańców z zagrożeń jakie niosą nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.
Podczas spotkania omówiono tematy dotyczące:
- czynności kontrolno-rozpoznawczych w budynkach wielorodzinnych (blokach),
- obowiązków zarządców i administratorów tych budynków,
- odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
- najczęściej spotykanych nieprawidłowości w tego typu obiektach stwarzających realne zagrożenie dla mieszkańców,
 - obowiązku okresowego dokonywania przeglądów instalacji użytkowych oraz przeciwpożarowych.
Ponadto przekazano informację na temat czynnego zabezpieczania mieszkań przy pomocy urządzeń wykrywczo - sygnalizacyjnych tzw. autonomicznych czujek dymu oraz tlenku węgla, zapoznano z działaniem takich czujek oraz odpowiednią instalacją. Na zakończenie spotkania wręczono uczestnikom materiały szkoleniowe, w celu rozpropagowania ich w administrowanych  budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 
Starostwo Powiatowe Myślenice Urząd Miasta i Gminy Myślenice Urząd Miasta i Gminy Sułkowice Urząd Miasta i Gminy Dobczyce Urząd Gminy Lubień Urząd Gminy Pcim Urząd Gminy Raciechowice Urząd Gminy Siepraw Urząd Gminy Tokarnia Urząd Gminy Wiśniowa