Telefon alarmowy
telefon
998

Archiwum

 

2018.11.21 Podpisano porozumienie w sprawie współdziałania GOPR i PSP w pięciu powiatach małopolski.

Komendanci powiatowi Państwowej Straży Pożarnej z powiatów: nowotarskiego – mł. bryg. Mariusz Łaciak, limanowskiego – mł. bryg. Wojciech Frączek, myślenickiego – bryg. Sławomir Kaganek , suskiego – mł. bryg. Krzysztof Okrzesik i nowosądeckiego – st. bryg. Waldemar Kuźma oraz Prezes i Naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR – st. rat. Maciej Kopytek i instr. Marek Ciaś, podpisali dzisiaj porozumienia w sprawie zasad współdziałania podmiotów KSRG z Grupą Podhalańską GOPR na terenie powiatów wraz z katalogiem zdarzeń.
Spotkanie i uroczyste podpisanie dokumentów odbyło się w schronisku górskim na Maciejowej. Podczas rozmów wszyscy podkreślali wolę rozwijania już istniejącej współpracy oraz wdrażania nowych rozwiązań w zakresie sytemu powiadamiania oraz wspólnych szkoleń i manewrów.
Dobre praktyki, których efektem są bardziej wszechstronnie działające i współpracujące służby podczas akcji ratowniczych są wyraźnym celem wszystkich biorących udział w spotkaniu dowódców jednostek.
Teren Grupy Podhalańskiej GOPR w zakresie działań górskich rozciąga się na pięć powiatów województwa małopolskiego i integracja służb działających w wyznaczonych obszarach administracyjnych jest koniecznym elementem rozwoju ratownictwa na tym terenie.
Podkreślano także konieczność wzajemnego wsparcia w działaniach specjalistycznych, w których każda ze służb ma swoje, niezwykle cenne doświadczenia i możliwości, a których wykorzystanie przekłada się w prosty sposób na jakość udzielanej pomocy ratowniczej.
Podpisane porozumienia regulując zasady współpracy są także deklaracją jej rozwoju w następnych latach i wprowadzania koniecznych zmian w celu podniesienia poziomu ratownictwa na terenie Małopolski.

 
Starostwo Powiatowe Myślenice Urząd Miasta i Gminy Myślenice Urząd Miasta i Gminy Sułkowice Urząd Miasta i Gminy Dobczyce Urząd Gminy Lubień Urząd Gminy Pcim Urząd Gminy Raciechowice Urząd Gminy Siepraw Urząd Gminy Tokarnia Urząd Gminy Wiśniowa